TAX calculator

Rejestracja własnej działalności.


Rozpoczęcie działalności w Wielkiej Brytanii jest szybkie i stosunkowo proste. Jednakże bardzo ważny jest wybór formy prawnej działaności. Warto się zastanowić jaka forma prawna pasuje do twojej dzialalnści oraz gdzie zarejestrować firmę. Od tego będą zależec twoje podatki czy też obowiązki w stosunku do Companies House czy też do Inland Revenue.. Prawo angileskie oferuje przedsiębiorcom różne formy prawne.

Najpopularniejszą formą prawną jest firma LTD – odpowiednik polskiej spółki z o.o ; partnership – spółka cywilna oraz self employer – odpowiednik działalności jednosobowej;. Jeżeli nie jesteś pewien, która forma prawna pasuje do Twojej działalności Direct Accounting udzieli ci profesjonalnej rady.


Self employed.


Self employed to rodzaj działalności w Wielkiej Brytanii tzw. Samozatrudnienie. Forma tej działalności to odpowiadnik własnej działalności gospodarczej. Aby rozpocząć działalność jako self employed należy zarejestrować sie w Inland Revenue. Jest to najprostrza i najszybsza forma rozpoczęcia działaności . Pracujesz dla samego siebie, sam jestes swoim szefem. Podejmujesz wszytstkie decyzje. Jednakże za te decyzje jesteś także odpowiedzialny. Twoja firma nie posiada osobowości prawnej, a zatem ty odpowiadasz za te firmę całym swoim majątkiem. Jako samozatrudniony jesteś zobowiazany raz do roku złożyc rozliczenie podatkowe, opłacić podatek od przychodów oraz składki ubezpieczeniowe. Z uzyskanych dochodów należy się rozliczyć za każdy kolejny rok podatkowy po jego zakończeniu. Rok podatkowy różni się zasadniczo od roku kalendarzowego. Zaczyna się 6 kwietnia a kończy się 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Na przykład rok podatkowy 2005/2006 trwa od 6 kwietnia 2005 do 5 kwietnia 2006. Po 6 kwietnia każdego roku HMRC na podany przy rejestracji adres firmy wysyła formularz rozliczenia podatkowego (tax return). Wypełniony formularz należy odesłać przed 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Również do tej daty należy zapłacić należny podatek. Na przykład rozliczenie za rok podatkowy 2004/2005 należy dostarczyć fiskusowi najpóźniej do 31 stycznia 2006 roku. Po tej dacie urząd podatkowy naliczy na twoje ewentualne zobowiązania karne odsetki i karę.Wszystkie rachunki I dokumenty jesteś zobowiazany zatrzymać przez okres 5 lat. Jeżeli twoje dochody przekroczą £67,000 (kwota dochodów zmienna jest w każdym roku podatkowym, i tak od 6 kwietnia 2008 wynosi 67.000 a nie 60.000) jesteś zobowiazany do rozliczen podatku VAT. Jako self emploed możesz rownież zatrudniać pracowników.


Kto powinien się zarejestrować w Urzędzie Skarbowym?Masz trzy miesiące na rejestracje własnej działalności. W ciągu ok. 4-5 tygodni otrzymujesz potwierdzenie rejestracji działalności na piśmie. Datę deklarujesz sam w formularzu. Od tej daty możesz traktować siebie jako osobę samozatrudnioną. Jako osoba samozatrudniona opłacasz składkę ubezpieczeniową klasę 2 (National Insurance Contributions Class 2) w kwocie £2.10 tygodniowo. Dodatkowo opłacasz klasę 4 (National Insurance Contributions Class 4) która jest kalkulowana w rozliczeniu rocznym i jej wysokość będzie zależała od tego, jaki przychód uzyskałeś w danym roku.


Jeżeli nie zarejestrujesz wykonywanej działalności gospodarczej urząd może nałożyć na Ciebie karę w wysokości £100. Jeżeli nie masz pracy jako pracownik i nie zarejestrujesz działalności gospodarczej (samozatrudnisz się), pracujesz nielegalnie i nie korzystasz z przywilejów jakie daje Ci system brytyjski.


Rejestracja firm LTD , Partnership:


CIS – rejestracja wg nowych zasad


CIS (Construction Industry Scheme) to numer nadany przez Inland Revenue dla wykonawców, I podwykonawców w sektorze budowlanym. Osoby pracujące w budownictwie jako tzw. podwykonawcy zobowiązane są wystąpić o rejestracje w systemie CIS. Jeżeli nie posiadamy numeru CIS, kontraktor, zleceniodawca nie może nam płacić żadnych pieniędzy. Z każdego wynagrodzenia wypłaconego posiadaczowi numeru CIS kontraktor potrąca zaliczkę na podatek. Jako potwierdzenie odprowadzonych składek otrzymujemy od naszego kontraktora TAX DEDUCTION STATEMENT
(d. vouchery, które zostały zastąpione deklaracjami miesięcznymi). Należy je przechowywać bowiem będą nam potrzebne przy zeznaniu rocznym.


Aby otrzymać CIS numer należy wypelnić formularz CIS - individual registration for payment under deduction – i udać się osobiście do Inland Revenue z dwoma dowodami tożsamości (paszport , dowód osobisty).


LTD – Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Firma LTD w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka , w której odpowiedzialność udziałowców ogranicza się do wniesionego wkładu. Spółka zatem posiada swoją osobowość prawną. Prawo angielskie nie narzuca norm co do wielkości kapitału spółki LTD. W momencie rejestracji firmy co najmniej jeden udział musi zostać przyznany. W akcie założycielskim należy wskazać wszystkich udziałowców (tzw.shareholders), oraz przyznane im udziały. Udziałowcem może być również osoba prawna czyli np. inna spółka Ltd. W momencie rejestracji firmy należy wskazać dyrektora i sekretarza, a od 1 kwietnia 2008 można wskazać tylko 1 osobę, która będzie jednocześnie i Dyrektorem i Sekretarzem. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana jest ważna korespondencja z Companies House i Inland Revenue. Korespondencja ta musi być na bieżąco sprawdzana, bowiem są to z reguły przypomnienia o wymaganych zwrotach. Na koniec roku finansowego firma zobowiązana jest do rozliczenia podatkowego w Inland Revenue oraz do złożenia sprawozdań finansowych i raportu rocznego do Copmanies House.


Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:Spółka Partnerska.


Spółki partnerskie działają podobnie jak nasze spółki cywilne - podpisywana umowa zawierana jest między przyszłymi wspólnikami, z których każdy zarejestrowany jest jako samozatrudniony. Spółkę partnerską rejestruje sie w Inland Revenue. Spółka partnerska (partnership) to wspólna działalność dwóch, lub więcej, osób samozatrudnionych. Partnerzy wspólnie zarządzają spółką, solidarnie odpowiadają za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem oraz partycypują w podziale zysku. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej (za wyjątkiem spółek utworzonych na terenie Szkocji).


Design by WawroDesign