TAX calculator

Rozliczenia dla firm LTDRok finasowy firm limited trwa 12 miesięcy i liczy się od momentu założenia firmy. A więc w większości przypadków oczywiście rok finasowy firmy limited wogóle nie pokrywa się z rokiem podatkowym w Wielkiej Brytanii, który trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. Oczywiście są pewne odstępstwa np. gdy chcemy ustawić sobie koniec roku finansowego na ostatni dzień danego miesiąca wówczas pierwszy rok będzie nieco dłuższy niż 12 miesięcy. Możemy również zawsze wystapić o skrócenie naszego roku finansowego lub wydłużenie do 18 miesięcy.Rozliczenia firm limited dokonuje się w przeciągu 9 miesięcy po zakończeniu roku finansowego firmy. Innymi słowy, jeśli firma została założona np. 5 września 2017 roku to pierwszy rok finansowy tej firmy będzie się kończył 30/09/2018. Rozliczenie do Companies House należy jednak złożyć nie poźniej niż 9 miesięcy od momentu założenia firmy czyli w tym konkretnym przypadku do 5 czerwca 2019. Podatek firmowy czyli tzw. Corporation Tax należy zapłacić po 9 miesiącach i jednym dniu od daty zakończenia roku finansowego firmy, natomiast Tax Return firmy limited należy złożyć do HMRC do 12 miesięcy po zakończeniu roku finansowego.Taka rozbieżność terminów często powoduje zamieszanie "co, kiedy i gdzie" należy złożyć dlatego najlepiej powierzyć to zadanie zaufanej firmie księgowej aby uniknąć niepotrzebnych kar.Design by WawroDesign